Kontakt

Marianne Melfald
beredskapsleder og spesialist krisekommunikasjon

marianne@melfald.com
+47 928 19 390