Melfald – Beredskap og krisekommunikasjon

Hjelper deg å være forberedt når krisen er et faktum.

Leverer kunnskap, praktiske metoder og arbeidsverktøy tilpasset ALLE typer organisasjoner og på alle ledernivåer hvor man er opptatt av å være forberedt.

Konkret – Praktisk- Anvendbart

Som et lite selskap -dog med lang og tung erfaring – kan jeg raskt bidra til at din organisasjon blir bedre forberedt- til fornuftige priser. Mitt faglige tyngdepunkt er kriseledelse, proaktiv stabsmetodikk, beredskap og krisekommunikasjon. Jeg hjelper deg med planverk og øvelser, eller foredrag, workshop og kurs FØR krisen. Jeg gjør også tradisjonell medietrening med kamera. Og jeg rykker ut om det blåser hardt UNDER en krise, eller du trenger hjelp i en endringsprosess ETTER en krise. Jeg vil gjøre deg trygg og god – selv når presset er som størst. Trengs et større apparat, jobber jeg tett med store og solide fagmiljøer som vil kobles på etter behov.