Tjenester

«Det er ikke bare hva vi gjør, men også for hva vi ikke gjør, vi er ansvarlige»
– Moliere (Jan-Baptiste Poquelin)


MELFALD tilbyr et bredt spekter av tjenester; primært innenfor beredskap og krisehåndtering. Men også innenfor krisekommunikasjon. Jeg ønsker at mine kunder skal bli trygge og svært gode i sine roller – både i fredstid og når «the shit hits the fan». Jeg skreddersyr etter DINE behov.

Nedenfor er det en oversikt over hovedleveranser.  Skulle du som kunde ha andre behov enn det som er dekket er, ta kontakt. Fagfeltet er dynamisk og jeg pragmatisk!