Kunder

Jeg har gjennom årene jobbet med en rekke kunder – med et bredt spekter av leveranser; tradisjonelle kommunikasjonstjenester som strategiske planer, kampanjeutvikling, mediekontakt og utvikling kommunikasjonsstrategier. De senere årene har det handlet mest om å trene organisasjoner i god beredskapsledelse, være gode talspersoner foran kamera og utvikle strategier og planverk, samt løpende rådgivning når det brygger opp til storm. Jeg velger å oppgi et lite utvalg kunder – mest for å vise bredden. Kontaktperson  hos alle de nevnte kunder oppgis gjerne om det ønskes referansesjekk. 

Statnett (sentralnettoperatør)– rammeavtale beredskap; primært krisekommunikasjon og ivaretagelse av mennesker, men også opplæring i proaktiv stabsmetodikk og stabsarbeid i andre deler av virksomheten. Revidering planverk, øvelser og løpende rådgivning beredskap og krisehåndtering.

Kommunenes Sentralforbund (KS) og Kommunenes Hus: Bistand revidering planverk, trening og øvelser, og løpende rådgivning beredskap.

Forsvarets Høgskole (Undervisning): Årlig forelesninger i krisekommunikasjon «Nasjonal beredskap- og krisehåndtering»; et masterstudiet i samarbeid mellom Forsvarets Høgskole og Politi Høgskolen.

Studentskipnaden i Oslo (SiO): Rammeavtale beredskap og krisekommunikasjon. Planverk, ROS-analyse, funksjonstrening og øvelser. Løpende strategisk rådgivning beredskap og krisekommunikasjon.

VID Vitenskapelige Høgskole: Beredskap og kriseledelse; planverk, funksjonstrening og beredskapsøvelser for ledelsen i Oslo, Bergen og Stavanger.

Statsbygg: Beredskap og krisekommunikasjon; øvelser og løpende rådgivning.

Oslo Brann og redning (OBRE): Beredskapssamlinger og trening stabsarbeid og proaktiv stabsmetodikk, taktisk 1. linje (innsatsledere) og operasjonell 2. linje.

Ambulansetjenesten ved Oslo Universitetssykehus (OUS): Beredskapssamlinger og trening stabsarbeid og proaktiv stabsmetodikk, inkl. øvelser. Taktisk 1. linje (innsatsledere) og operasjonell 2. linje.

Røde Kors; Oslo og Vestfold/Telemark: Beredskapssamlinger og trening i proaktiv stabsmetodikk.

Centrica (Olje og gass): Talspersonprogram ledelsen, beredskapsøvelser inkl. mediespill med 20 «journalister» og 8 direktesendinger tv i løpet av dagsøvelse – som produsent for  tv-sendingene og teamleder mediespill.

DSB/Nasjonalt utdanningssenter for Samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) (Samfunnssikkerhet): Kurs i mediehåndtering, beredskapsledelse og ivaretagelse av mennesker i krise. Kurs rettet spesielt mot kommune-Norge; ordførere og rådmenn, men også andre fra offentlig og privat virksomhet.

Har i tillegg hatt DSB/NUSB-kurset i Krisehåndtering og proaktiv stabsmetodikk, samt kurs for  kommunale psykososiale kriseteam.

Kurset «Mediehåndtering, beredskapsledelse og ivaretagelse av mennesker i krise» er holdt, sammen med en krisepsykolog, ute hos flere kommuner og fylkeskommuner.

HALD (kommunene på Helgelandskysten): Beredskassamling/kurs over to dager med fokus på organisering av beredskap og kriseledelse i kommunene, proaktiv stabsmetodikk + tabletop, ivaretagelse av menennesker og krisekommunikasjon, inkl. talspersontrening.

Studiesenteret RKK Vefsn (for kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn): Beredskapssamling/kurs over to dager med fokus på organisering og kriseledelse i kommunene, proaktiv stabsmetodikk + tabletop, ivaretagelse av mennesker og krisekommunikasjon, inkl. talspersontrening.

Helfo (Helse): Ledersamling med fokus på krisekommunikasjon og prinsipper for god beredskap; foredrag, trening og refleksjonsøvelser.

Høgskulen Vest; Stord og Haugesund (Undervisning): Foreleser i krisekommunikasjon for BA-faget Beredskapsledelse.

Den Norske Opera og ballett(Kultur): Øvingsprogram beredskapsledelse hele organisasjonen, trening kommunikasjonsavdelingen, utvikling krisekommunikasjonsplanverk, trening HR-avdelingen ift ivaretagelse ansatte og pårørende.

SOS barnebyer (Bistand): Talspersonprogram for ledelsen. Gruppetrening, samt 1-1 trening med kamera. Strategisk rådgiver krisekommunikasjon.

Lundin Norway (Olje og gass) : Inngår i vaktlag for beredskap og deres media responsteam (MRT). Planverk og øvelser.

DNB (Bank og finans): Øvingsprogram beredskapsledelse, trening kommunikasjonsavdelingen,  trening HR-avdelingen ift ivaretagelse ansatte og pårørende.

Datatilsynet (Offentlig tilsyn): Bidrag ved utvikling og gjennomføring av kampanjen og undervisningsopplegget Dubestemmer.no, samt strategisk rådgivning ift med ny personvernlovgivning 2018.

Ung Entreprenørskap (utdanning): Rådgiver ved regionale strategiske prosesser. Trener i målrettet kommunikasjon for studenter, som forberedelse til NM i Ungdomsbedrifter.

Norges Rederiforbund (Maritimt): Workshop krisekommunikasjon og planverk.

Institutt for samfunnsforskning (Forskning): Beredskapsøvelser og talspersontrening.

Østfold Kulturutvikling (Fylkeskommunal virksomhet): Merkevarestrategi og endringsledelse.

Norges Sjømatråd (Mat og ernæring): Kampanjeutvikling for Go`fisk; konseptutvikling, mediekontakt, events, forbrukerorienterte aktiviteter.

Serifisert i leverandørregistreret til Achilles Utilities NCE, ID – 118305.