Åpne beredskapskurs våren 2022

ÅPENT KURS I KRISELEDELSE OG PROAKTIV STABSMETODIKK

Velkommen til intensivt dagskurs hvor du virkelig får testet god kriseledelse! I kombinasjon med praktisk trening får du servert teori fra en solid fagplattform med bærekraftige prinsipper.
Du skal bruke proaktiv stabsmetodikk og blir kjent med bruk av tavler og konkrete sjekklister. Vi diskuterer aktuelle scenarioer basert på dagens risikobilde – og får en helhetlig forståelse av hva som kreves hvis krisen rammer oss.

Hovedtemaer:
• Etablering av beredskap; sammenhengen mellom vårt risikobilde og hvordan vi forbereder oss
• Krisens mekanismer og hva det krever av oss i de ulike fasene av krisen
• Samordning og organisering under krisehåndteringen
• Stabsarbeid, proaktiv stabsmetodikk og praktisk trening
• Krisekommunikasjon og ivaretagelse av berørte mennesker
• Grep for den gode beredskapsplanen
• Suksesskriterier for beredskapsøvelsen
• «Table top»: Vi bruker det vi har lært i løpet av dagen!

Kurset passer for deg som har en rolle i beredskapsorganisasjonen, enten som beredskapsledelser eller medlem i krisestab i offentlig eller privat virksomhet. Det gjelder også om du er beredskapskoordinator i en kommune, eller i annen virksomhet, eller om du har et spesielt ansvar for krisekommunikasjonen og/eller for ivaretagelsen av mennesker i en krise.
Du vil bli bedt om å besvare et forventningsskjema i forkant av kurset, slik at det endelige innholdet kan tilpasses behov kursdeltagerne måtte ha.

HVOR: Lilleakerveien 2A, ved Lysaker stasjon, Oslo
NÅR: Velg mellom tirsdag 31.mai kl. 09-16 eller tirsdag 21. juni kl. 09-16
PRIS: 4500,- kr (maks 12 deltagere). Inkluderer lunsj og forfriskninger underveis, samt kursmateriell.
PÅMELDING: Via melfaldkrisekom.no («kontakt»), eller marianne@melfaldkrisekom.no.
Ved spørsmål, ring Marianne Melfald – tlf: 92 81 93 90.

ÅPENT KURS I KRISEKOMMUNIKASJON

Velkommen til dagskurs i krisekommunikasjon! Vi ser på hvordan vi kommuniserer ved en mulig trussel, eller når krisen er et faktum.
Vi diskuterer vårt oppdaterte risikobilde, ser på relevante case, bruker konkrete sjekklister, planlegger proaktivt og utvikler gode tiltak. Mye står på spill i en krise. Gjør man de rette grepene kan god kommunikasjon bidra til å øke tilliten til oss. Det motsatte kan sette liv i fare, gi store økonomiske tap og ramme omdømmet vårt hardt.
Gode strategier og dyktige talspersoner er en vesentlig del av vår krisehåndtering. Spesielt i en tid hvor vi ser at kampen om sannheten er vel så vesentlig som øvrige slag. Kurset gir deg økt forståelse, verktøy, sjekklister -og ikke minst trygghet og inspirasjon til å fylle din rolle om krisen rammer.

Hovedtemaer:
• Krisekommunikasjon/risikokommunikasjon – hva fungerer?
• De ulike fasene av krisen – og hva som forventes av deg
• Informasjonskrigen og sosiale medier i en krise
• Hvordan ta regi, være proaktiv i krisen og bruke proaktiv stabsmetodikk, inkl.
tavletrening
• Interessentdialogen og strategisk budskapsutvikling
• Talspersonrollen m/kameratrening
• Pressekonferansen; do and don’ts

Kurset passer for ledere og deg som har talspersonansvar i en krise. Det er også nyttig for deg som jobber med kommunikasjon til daglig. Ettersom krisekommunikasjon blir en stadig større del av selve krisehåndteringen, anbefales kurset i tillegg til beredskapsledere og beredskapskoordinatorer.
Du vil bli bedt om å besvare et forventningsskjema i forkant av kurset, slik at det endelige innholdet kan tilpasses behov kursdeltagerne måtte ha.

HVOR: Lilleakerveien 2A, ved Lysaker stasjon, Oslo
NÅR: Onsdag 1. juni kl. 09-16.
PRIS: 4500,- kr (maks 12 deltagere). Inkluderer lunsj og forfriskninger underveis, samt kursmateriell.
PÅMELDING: Via melfaldkrisekom.no («kontakt»), eller mail marianne@melfaldkrisekom.no.
Ved spørsmål, ring Marianne Melfald – tlf: 92 81 93 90

Ta kontakt!