Nytt samarbeid Krisekommunikasjon og Beredskap

Nyhetsmelding: Melfald Krisekom har inngått et nytt strategisk samarbeid med Sikkerhetsselskapet Semac. Krisekommunikasjon inngår nå som en del av Semac sin 24/7 Beredskapssentral.

Per i dag er det over 1400 beredskapskunder som er tilknyttet den døgnbemannede sentralen. Her får kundene umiddelbart tilgang på tidskritiske beredskapsressurser og hjelp til å håndtere alvorlige og ofte kritisk hendelser. Det kan være alt fra trusler, vold, rusmisbruk, cyberangrep, fysisk skade på bygg og anlegg, psykosial ivaretagelse av mennesker, vektertjenester eller juridisk bistand. Nå styrkes tjenesten med også rask hjelp innenfor krisekommunikasjon.

Semac er et sikkerhetsselskap som gjennom kunnskapsbaserte og fremtidsrettede løsninger skaper trygghet, sikrer verdier og øker hverdagsberedskapen for våre kunder.
Semac har bred erfaring fra politiet, forsvaret og sikkerhetsledelse i offentlig og privat næringsliv. Vi driver kontinuerlig utvikling av våre medarbeidere og tjenester for til enhver tid å kunne møte våre kunder med troverdig og fremtidsrettet kompetanse. Alle oppdrag som utføres av oss er innenfor de til enhver tid gjeldende lover og regler og aksepterte bransjestandarder. Vi driver vår virksomhet med en høy etisk standard og har til enhver tid fokus på kundens interesser.

Avdelingsleder Mads Skotheimsvik brenner for å etablere robuste løsninger som kan hjelpe alle typer kunder med økt hverdagsberedskap. – For oss er det ekstra motiverende at vi er til stor nytte også for de små og mellomstore bedriftene som nødvendigvis ikke har beredskapsressursene i egen organisasjon, så vel som de aller største organisasjonene i næringslivet. Samarbeidet med Melfald Krisekom er et etterlengtet tilskudd i porteføljen vår av partnere som sammen utfyller primærbehovene for helhetlig og effektiv krisehåndtering. Vi er selektive i valg av våre partnere og er skikkelig stolte over at våre beredskapskunder nå også får tilgang på Melfald sin solide fagkompetanse innen krisekommunikasjon. Krisekommunikasjon sies å utgjøre opptil 80 % for god og effektiv kriseledelse. Nå inkluderes dette for de som har Beredskapsavtale med Semac. Alle dager – hele året.

Melfald Krisekom, som ledes av Marianne Melfald og bistår i dag en rekke selskaper i deres krisekommunikasjon, i tillegg til å levere bredt innenfor beredskapsfeltet.
– Samarbeidet gir en ekstra verdi for våre eksisterende kunder ettersom Semac-samarbeidet gir tilgang til bredere kompetanse, og raskere responstid. Dette gjør Melfald Krisekom enda mer robust. De finnes knapt kriser hvor ikke kommunikasjonen har en avgjørende betydning for utfallet. Og jeg ser at rådgivning her – med utgangspunkt i god beredskapsforståelse – gir bedre kontroll i kriseledelsen. Jeg gleder meg til å bistå Semac sine kunder, og forhåpentligvis bidra til gode vurderinger når tilliten står på spill.

Bilde: Marianne Melfald, daglig leder Melfald Krisekom og Mads Skotheimsvik, avdelingsleder beredskap Semac ser fram til nytt, spennende fagsamarbeid.

Ta kontakt!