Beredskapsøvelser og trening

Det er vesentlig med riktig proporsjoner på øvelser man planlegger. Det er ikke graden av røyk, kuler og krutt som påvirker læringsutbyttet. Men heller om øvelsen er tilpasset organisasjonens kompetansenivå og en bevissthet rundt HVA vi skal etablere beredskapen for. En robust beredskapsorganisasjon preges av god samhandling fordi folk kjenner sine roller og mestrer sine oppgaver – og har øvd.

Et øvingsprogram bør ha en progresjon hvor man begynner med enklere øvelser i flere deler, før man syr det hele sammen til større samspillsøvelser. For hver øvelse, bør det defineres tydelige og spesifikke øvingsmål for dem som øves.

Jeg tilbyr følgende øvelser:

  • Team og rolletrening (beredskapsledere, kommunikasjonsavdeling, HR-avdeling)
  • Table-tops som er diskusjon/refleksjonsøvelse for ledergrupper eller avdelinger. Gruppen jobber seg rolig igjennom presentert scenario for å identifisere om gruppen kjenner sine roller og funksjoner, fungerer planverket etc.
  • Tabletops m/input respons. Fremdeles er fokus på diskusjon og styrt fremdrift rundt bordet. Men det legges inn rollespill underveis ift ledelse, eller «media» ringer inn,  talspersoner blir sendt ut til pressen for kameraintervju, eller andre innspill gruppen må reagere på.

Samtrening flere avdelinger, simuleringsøvelser og fullskala øvelser kan også bestilles, men vil da gjennomføres i samarbeid med en av mine samarbeidspartnere.