Kurs og foredrag beredskapsledelse og krisekommunikasjon

Gjennom foredrag og workshops ønsker jeg å vise hvordan alle kan gjøre NOE for å være bedre forberedt. Jeg brenner for metodikken proaktiv stabsmetodikk som sikrer en målrettet håndtering og jeg lærer gjerne bort de mest vesentlige prinsipper. Gjennom konkrete sjekklister og relevante caser prøver jeg å gjøre det enkelt å raskt bli bedre både i beredskap og krisekommunikasjon.

Proaktiv stabsmetodikk sikrer at man jobber forutsigelig, strukturert og planlagt. Metoden går ut på å tenke worst case scenario slik at man planlegger forut for hendelser. Gjennom metodikken styres hendelsesutviklingen proaktivt, fremfor reaktivt.

Kurs:

Temaer som egner seg for kurs/workshops i mindre grupper:

 • Proaktiv stabsmetodikk som lederverktøy/Prinsipper i god beredskapsledelse
 • Talspersontrening/medietrening; budskapsutvikling, brobygging og formidling – gjerne med bruk av kamera *
 • Krisekommunikasjon; hvilke verktøy har vi til rådighet og hva forventer omverdenen – og spesielt media- av oss.
 • God omdømmebygging – også i krise.
 • Presentasjonsteknikk og debatteknikk med retoriske grep
 • Rollespill pressekonferanse og pressebriefer
 • Interessenthåndtering under en krise
 • Bruk av sosiale medier i en krise
 • Risikokommunikasjon; hvordan kommunisere både presist og strategisk ved varsling om fare til befolkningen

*Jeg har eget kamera som medbringes der du er, eller vi leier studioplass etter behov.

Kurs i samarbeid med psykolog:

 • Hvordan takle press og stress i intervjusituasjonen
 • Samhandling i beredskapsorganisasjonen; hvordan prestere sammen under press
 • Teknikker for gode og profesjonelle samtaler ved telefonmottak og ivaretagelse mennesker i krise
 • Praktisk øvelser per telefon

Foredrag:

Beredskap og krisehåndtering – Er du forberedt?

God beredskapsledelse handler om å forberede seg på det verste og stille så godt forberedt som mulig. Her får du en gjennomgang av grunnleggende prinsipper for god krisehåndtering, introduksjon av proaktiv stabsmetodikk som ledervektøy, prinsipper for god krisehåndtering, hvordan samordne alle dine interessenter, hvordan utvikle gode budskap og ikke minst ta vare på de berørte, samt media som kjapt banker på.

Krisekommunikasjon – hvordan snu en krise til en mulighet?

Hvordan komme styrket ut av enn krise – gjennom god kommunikasjon? Foredraget tar deg igjennom hva som forventes i de ulike fasene av krisen og hvorfor media har rett til å kreve at du fyller en profesjonell rolle, selv når det blåser. Budskapsutvikling og kanalvalg, risikokommunikasjon hvor form og tone er avgjørende, samordning alle dine interessenter, suksesskriterier pressekonferansen, bruk av sosiale medier i en krise og ikke minst talspersonrollen; hvordan framstå tillitsvekkende foran kamera.