Strategisk rådgivning og Issue Management

Som strategisk rådgiver er jeg vant til å bli trukket inn både FØR, UNDER og ETTER en krise. Det kan handle om saker man frykter skal utvikle seg til kritiske saker, og det gjøres et aktivt strategiarbeid for å komme rett ut fra start. Eller man opplever en såkalt snikende krise; at man har indikasjoner på at ting er under oppseiling. Dette kan handle om varsler-saker, mistanker om korrupsjon og økonomisk utroskap, seksuell trakassering på arbeidsplasser, beskyldninger fra underleverandører eller kunder som kan utfordre omverdenens tillit til oss.

Issue Mangement handler om kritiske saker man planmessig jobber for å løse

En god tilnærming ved disse sakene er et godt innsiktsarbeid og analyse, og et strategisk notat som peker på utfordringer og muligheter knyttet til saken, samt anbefalte tiltak – kort oppsummert.

Dette er oppdrag jeg gjerne påtar meg.