Strategiutvikling og planverk

En god helhetlig plan ligger alltid til grunn for de gode tiltak. Jeg utvikling og reviderer planverk enten det handler om kommunikasjonsstrategier, interessentanalyser, krisekommunikasjonsplan eller beredskapsplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyser, samt beredskapsanalyser kan også utføres, men da i samarbeid med en av mine samarbeidspartnere.